Sazinieties ar mums

GASPRO komanda Tev sniegs atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar apkures iekārtu uzstādīšanu un to apkopi.

Valdeķu iela 60 k-4 -4
Rīga, LV-1058
Latvia

+371 29421514

Gāzes apkures un granulu apkures sistēmu projektēšana un uzstādīšana privātpersonām. 

Tehniskā apkope

Regulāra apkope ne tikai palīdz izvairīties no bīstamām situācijām, bet arī ietaupa jūsu naudu, teju vai divkāršojot katla darbības mūžu . Veicot tehnisko apkopi mēs uzņemamies atbildību par Jūsu katlu, saglabājot ražotāja sniegto garantiju.

 
Serviss_icon-21.png
 

Regulāra apkope ne tikai palīdz izvairīties no bīstamām situācijām, bet arī ietaupa jūsu naudu, teju vai divkāršojot katla darbības mūžu . Veicot tehnisko apkopi mēs uzņemamies atbildību par Jūsu katlu, saglabājot ražotāja sniegto garantiju.


Gaspro piedāvā noslēgt servisa līgumu uz gadu, kurā ietilpst apkope reizi gadā. Apkopes laikā gāzes katliem tiek pārbaudīts sadegšanas process (gaisa/gāzes) proporcija un attiecīgi ieregulēts, lai taupītu Jūsu līdzekļus. Mēs palīdzēsim jums atrisināt gāzes katlā un ar to saistītās apkures sistēmās radušās problēmas.

Gāzes katls izmanto telpas gaisu, lai nodrošinātu degšanas procesu. Ja telpā, kurā tas atrodas, ir putekļaina vide, vai notiek darbi, kuru rezultātā rodas putekļi, katlam ir jāveic apkope 2 reizes gadā. Apkopes laikā tiek pārbaudīta un iztīrīta degšanas kamera, nepieciešamības gadījumā tiek mazgāts deglis un siltummainis. Tāpat arī tiek pārbaudīta un ieregulēta degšanas jauda atbilstoši apkurināmai platībai - nenoregulēts apkures katls var patērēt pat par 10% vairāk kurināmo nekā noregulēts. Tehniskās apkopes laikā tiek pārbaudīti arī temperatūras sensori atbilstoši raksturlīknēm, kā arī tiek pārbaudīti karstā ūdens sensori un veikta to attīrīšana no ūdens nogulsnēm. Tiek veikta izplešanās trauku spiediena pārbaude, iztīrīti gružu filtri un pārbaudīti automātiskie atgaisotāji. Apkopes laikā tiek arī pārbaudīts blīvums gāzes vada savienojumos līdz gāzes skaitītājam.

 

Cietā kurināmā katlu apkope.

Potenciālajiem un esošajiem cietā kurināmā katlu īpašniekiem lūdzam pievērst uzmanību, ka tāpat kā visai citai tehnikai, arī šiem katliem ir nepieciešama apkope vismaz reizi gadā. Arī garantijas laikā, lai garantija pagarinātos uz nākamo gadu, ir nepieciešams veikt apkopi. Meistari, kurus mēs esam apmācījuši un pārbaudījuši viņu zināšanas, ir tiesīgi uzstādīt šos katlus un dot garantiju, ka sistēma ir samontēta korekti, un pasargās katlu no nepareizas un bīstamas darbības, ja katlu ir montējuši citi apkures speciālisti. Veicam durvju virves nomaiņu, durtiņu regulācijas darbus, veicam katlu remonta metināšanas darbus.

Ūdensapgādes sistēmu apkope.

Kas attiecas uz ūdensapgādes sistēmām, tad arī šai sistēmai ir mezgli,kuriem ir jāveic apkopes, piemēram, hidroforam vienu reizi 3 mēnešos jāpārbauda, un, ja nepieciešams, jāpapildina gaisa spiediens membrānas gaisa pusē. Karstā ūdens uzsildes boileriem reizi gadā jāveic tilpnes tīrīšana un jāmaina magnija anods, kas tilpni pasargā no korozijas.

Degļa apkope.

Vienreiz gadā ražotājfirmas pilnvarotai personai ir jāveic degļa apkope un nepieciešamības gadījumā dūmgāzu koriģēšana, būtu jāpārbauda gāzes apvalka stāvoklis un hermētiskums. Noteikti jāiztīra katla dūmgāzu ejas no degšanas periodā  radušiem? izdedžiem un kvēpiem. Jāpārbauda dūmgāzu vilkme dūmvadā. Mēs piedāvājam degļu apkopes un remonta darbus pēc rūpnīcā apgūtas programmas.